meta data for this page
 •  

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne on tiedon/datan liikkumista paikasta a paikkaan b reittiä c. Tärkeitä termejä: 3G, protokolla, wlan, ADSL, TCP/IP.

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

NAT eli network address translation on TCP/IP verkoissa toimiva tekniikka, jolla muunnetaan IP - osoitteita julkisista kotiverkon yksityisiksi. NAT kehitettiin, jotta kaikille Internetin käyttäjille riittäisi IPv4 osoite, kunnes IPv6 saadaan käyttöön. Tällöin minkä tahansa Internet-liittymän taakse saa useita koneita. Lisäksi NAT parantaa myös tietoturvaa.

Julkisessa verkossa olevat tietokoneet eivät saa yhteyttä NAT:n takana olevaan verkkoon, ellei käyttäjä ole niin erikseen sallinut. Yleisin käytössä oleva NAT toteutus on port address translation , jossa NAT muuttaa datapaketin käyttämän portin ja IP osoitteen toiseksi. Jos NAT:n takana olevaan sisäverkkoon pitää saada yhteys ulkoverkosta, voidaan NAT - laitteeseen määritellä porttiohjaus, joka ohjaa ulkoapäin tulevat, tiettyyn porttiin kohdistuvat yhteyspyynnöt, määrätylle sisäverkon koneelle. NAT - laite myöskin seuraa sisäverkon tietokoneen avaamia yhteyksiä julkiseen verkkoon. Koneen avatessa yhteyden NAT - laite tallentaa sen muistiin ja ohjaa siirrettävän datan koneen sisäverkon IP- numeron ja käytettävän portin mukaan.

Kotitehtävä 3

UDP - User datagram protocol on yhteydetön protokolla joka toimii IP:n päällä. UDP:tä käytettäessä lähettäjä ei varmista onko paketti saapunut perille. Eli data liikkuu vaan yhteen suuntaan. Joten UDP:tä käyttävän ohjelman täytyy itse varmistaa että data on saapunut perille ja on oikeassa järjestyksessä. UDP on käytännöllinen kun palvelin joutuu vastaamaan useisiin pieniin pyyntöihin asiakasohjelmilta. Lisäksi UDP:hen sisältyy myöskin kaksi ominaisuutta, joita ei ole IP kerroksessa, se tarjoaa porttinumerot erottamaan eri käyttäjien pyydöt, sekä tarkistussummat datan eheyden tarkistamista varten.

Kotitehtävä 4

ADSL - symmetric digital subscriber line perustuu tekniikkaan jossa käytetään tavallisen puhelinkuparikaapelin taajuusspektrin yläpäätä. Nimensä mukaisesti ADSL on asymmetrinen, eli tieto liikkuu nopeammin ISP:ltä käyttäjälle, kuin käyttäjältä ISP:lle. Kun kytketään ADSL modeemi kuparilinjan molempiin päihin saadaan kolme datakanavaa, 1,5-6Mbs kanava ISP:ltä käyttäjälle, 16-640kbps duplex -kanava, sekä tavallinen puhelinkanava. ADSL:n haittapuolena on, että vaimennus kasvaa kaapelin pituuden ja kasvaessa. Mitä pidempi matka käyttäjältä puhelinkeskukselle, sitä hitaampi yhteys saavutetaan. Tiedonsiirto ADSL:ssä perustuu kehyksiin. Tärkeimmät käytettävät modulointi menetelmät ovat CAP, QAM ja DMT.

Kotitehtävä 5

Kotonani on 2 pöytäkonetta, kannettava tietokone, tulostin ja xbox. Asuntoon tuleva yhteys on Soneran 24/1 ADSL. ADSL - reititin on siltaavassa tilassa. Modeemiin on kytketty toinen pöytäkone ja NAT tilassa oleva WLAN - tukiasema verkkokaapelilla. Modeemiin kytkettynä oleva pöytäkone on myöskin kytketty WLAN- tukiasemaan. Tämä sen vuoksi, koska pöytäkoneessa on paljon avoimia yhteyksiä vaativia ohjelmia ISP:n suuntaan. Eli pöytäkone saa oman IP:n sekä ISP:ltä, että WLAN tukiasemalta. Tällöin useat avoimet yhteydet ei rasita WLAN - tukiasemaa. WLAN - tukiasemaan on kytketty toinen tukiasema WDS - siltauksella kantaman laajentamiseksi. Pöytäkone, kannettava tietokone , tulostin ja xbox on kytketty verkkoon wlanin välityksellä. Tiedostojen jakaminen onnistuu jokaisen koneen ja xboxin välillä. WLAN - verkossa liikkuva data on suojattu wpa - psk salauksella.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus x 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 0 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 5 h

Palaute

Varsin niukka, joskin kriteerit täyttävä wiki sivusto. Omaa oppimista ei ole analysoitu (siitäkin voisi oppia tai muistaa jotakin myöhemmässä vaiheessa)

Pääsivulle