meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne tuo mieleeni kaiken modernin kommunikaation ja tiedonvälityksen muodot: mobiilitekniikat - kännykät, bluetooth, adsl, wi-fi, gps, irDA, 3G, 4G jne. Periaatteessa/käytännössä mikä välittää ihmisten tai koneiden välistä informaatiota paikasta/laitteesta toiseen.

Kaikkein eniten itseäni kiinnostaa kuinka GPS-laitteet käytännössä toimivat ja langattomien laitteiden toimintaperiaatteet.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: En läsnä - ei siten kommentoitavaa.

Luentopäivä 2: En läsnä - ei siten kommentoitavaa.

Luentopäivä 3: En läsnä - ei siten kommentoitavaa.

Luentopäivä 4: En läsnä - ei siten kommentoitavaa.

Kotitehtävät:

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kt1_joonas_asikainen.pdf

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

kt2_joonas_asikainen.pdf

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Löysin ainoastaan yhden GPS:ään liittyvän protokollan, enkä suoraan sanottuna kyllä ymmärtänyt juurikaan mitään sen toiminnasta ja siitä mikä on keskeinen/yleinen protokolla GPS:lle.

kt3_joonas_asikainen.pdf

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit

Yhtälailla kuin GPS:n protokollat jäivät hämärän peittoon etsimisestä huolimatta, samoin kävi siirtotien kanssa. Tietoa kyllä löytyi mutta kenties johtuen omasta olemattomasti tieto-taidosta kyseisten käsitteiden osalta, en siirtotiestä suuresti ymmärrystä itselleni kasvattanut GPS:n suhteen. Kuten protokollien, myös tämän osalta on ehdottomasti opeteltava ja kerrata aiheisiin liittyviä termejä ja aihealueita, jotta asiat pystyisin sisäistämään selkeänä kokonaisuutena, josta tulee myös olemaan hyötyä tulevan tentin kannalta.

kt4_joonas_asikainen.pdf

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

kt5_joonas_asikainen.pdf

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1 Lähiopetus 0 h, Valmistautumista lähiopetukseen 0 h, Kotitehtävien tekoa 0 h

Luentoviikko 2 Lähiopetus 0 h, Valmistautumista lähiopetukseen 0h, Kotitehtävien tekoa 0h

Luentoviikko 3 Lähiopetus 0, Valmistautumista lähiopetukseen 0, Kotitehtävien tekoa 3h

Luentoviikko 4 Lähiopetus 0 h, Valmistautumista lähiopetukseen 0, Kotitehtävien tekoa 6h

Palaute

Hommat tehty rimaa hipoen. Vaatimukset täyttyvät.