meta data for this page
  •  

Mikko Anderssonin Wiki alue:

Tietoliikenne

Ennakkokäsitys: Datan siirtämistä paikasta toiseen erilaisia siirtoteitä ja protokolia hyödyntäen.

Termejä: ADSL, GSM, GPS, P2P, VoIP, WLAN, 3G, digitelevisio

Kysymyksiä: Miksi GPS, GSM ja muiden signaalien vahvuus vaihtelee samassa paikassa lyhyelläkin aikavälillä, ja on heikko paikoissa joissa ei ole esteitä. Miten talon sähköverkosta saadaan lähiverkko.

Luennot:

Luento 1:

Verkon rakenne, miten tieto kulkee verkossa oikeaan paikkaan. Protokolien kuten TCP/IP tarkoitus, toiminta ja ”rakenne”.

Luento 2:

Datan muuntaminen signaaliksi. Analogisen signaalin muuntaminen digitaaliseksi ja signaalin tuottaminen. Signaalin siirtämiseen käytettävät siirtotiet. Tekniikan standardointi.

Luento 3:

Signaalin kanavointi modulointi ja koodaaminen. Reititys.

Tehtävä 1:

kotitehtaevae1_andersson_mikko.pdf

Tehtävä 2:

GPS paikannusjärjestelmä

GPS paikannusjärjestelmä paikantaa päätelaitteen satelliittien lähettämien navigaatiosignaalien ja ajan perusteella. Koska päätelaitteen kello on epätarkka tarvitaan paikantamiseen vähintään neljä satelliittia, jos laite kuulee useamman signaalin saadaan paikkatiedoista tarkempia. Paikannus onnistuu koska satelliitit kiertävät rataansa niin, että niiden paikka tiedetään. Satelliitteja on yhteensä 24 ja ne kiertävät maan kaksi kertaa vuorokaudessa. Paikan laskemiseen käytetään monimutkaista matemaattista yhtälöä.

Koska GPS oli aikaisemmin Yhdysvaltain armeijan käyttämä järjestelmä sen lähettämää siviilikäyttöön tarkoitettua signaalia häirittiin vuoteen 2000 asti. Signaalin tarkkuus myös heikkeni kun paikanninta käytettiin, Yhdysvaltain käymissä sodissa hyökkäyksiä saatettiin ennakoida signaalin laadun heikkenemisestä.

Tehtävä 3:

HTML

HTML on verkkosivujen suunnittelussa ja laatimisessa käytettävä standardi. Tekemällä verkkosivu standardien mukaisesti sen pitäisi näkyä kaikilla standardia noudattavilla selaimilla samalla tavalla. Alunperin standardi kuvasi vain sivun rakennetta, mutta nykyään myös sivun ulkoasu näkyy koodista. Uusin standardi on HtmL 5 joka mahdollistaa esimerkiksi videoiden liittämisen verkkosivuille ilman flashiä tai muuta.

Tehtävä 4:

GPS-paikanusjärjestelmä

GPS paikannuksen signaalina käytetään radio signaaleja. Data moduloidaan 1575.42 Mhz:n kantoaaltoon käytössä on myös toinen 1227.60 Mhzn aalto, mutta se ei ole yleisesti käytössä, toista taajuutta käytetään jos lähetystä häiritään, sillä voidaan myös korjata erilaisia virheitä. Kaikki GPS satelliitit lähettävä tietoa samalla taajuudella, eri signaalien erottamiseksi jokainen satelliitti koodaa oman lähetyksensä omalla uniikilla binäärijonolla.

Tehtävä 5:

Tietoverkko kotiin.

Kotona tietoverkon helppo käyttö on tärkeää, verkkoon liittyminen ensimmäistä kertaa voi olla vähän vaikeampaakin kunhan liittyminen seuraavilla kerroilla toimii automaattisesti. Toteuttaisin verkon WLAN verkolla jolloin esimerkiksi verkkoavaimen tai MAC osoitteen syöttön jälkeen verkon käyttö onnistuu automaattisesti. WLAN verkkoa on helppo käyttää, se kattaa yleensä yhdellä lähetyslaitteella koko asunnon ja yhteys pysyy vaikka tietokonetta liikuteltaisiinkin, lisäksi se mahdollistaa verkon käytön matkapuhelimella ja tietyillä mediasoittimilla. Verkossa on yleensä tarpeeksi taajuuksia, etteivät verkot häiritse toisiaan, tiheään asutuilla kerrostaloalueilla on kuitenkin mahdollista ettei verkkoa saa toimimaan koska niitä on liikaa. Tämä on ongelma erityisesti uudemmilla 802.11n standardia käyttävillä verkoilla niiden suuremman taajuusvaatimuksen takia.

Nyt minulla on kotona käytössä WLAN verkko johon kaikki kannettavat on liitetty, pöytäkoneet ovat kiinni tukiasemassa johdolla. Tämä on mielestäni erittäin toimiva ratkaisu, lisäämällä verkkoon verkkokiintolevy tai palvelimen tehtäviä hoitava tietokone olisi mahdollista siirtää tiedostoja sinne jolloin niiden käyttö kaikilta tietokoneilta olisi mahdollista

Viikottainen ajankäyttö:

Viikko 1:

lähiopetus: 6.5h
kotitehtävien teko: 0.5h

Viikko 2:

lähiopetus: 6.5h
kotitehtävien teko: 1.5h
valmistautuminen luentoon: 1h

Viikko 3:

lähiopetus: 6.5h
kotitehtävien teko: 2h
valmistautuminen luentoon: 1h 

Palaute

Varsin niukat kotitehtävät ja itsearviointi. Kotitehtävät noudattivat samaa rataa muiden kanssa.