CT10A0100 Johdatus tietotekniikan opiskeluun

Suurin osa kurssin materiaalista löytyy Nopasta. Alla näkyy ainoastaan se materiaali, joka on tehty tänne wikiin.

Luentomateriaalia Wikissä

Luento 6: Tietokonejärjestelmät

Luento 7: Maple

courses/ct10a0100/start.txt · Last modified: 2011/09/02 12:04 (external edit)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0