1715 TIETOTEKNIIKAN ERIKOISTYÖT, SEMINAARIAJAT

Seminaarille on varattu aikaa kaksi tuntia. Diplomityöesitelmiä pidetään myös syyslukukauden aikana erikoistyöseminaarien yhteydessä. Ensimmäinen seminaari alkaa ke 9.9.98.

Ilmoittautuminen

Esitelmiin ilmoittaudutaan tälle ilmoitustaululle lähettämällä viesti Titen toimistoon, puh 621 2801 tai e-mail: tite-kanslia@lut.fi. Tilaisuus tulee täyteen, kun esitelmien maksimiaikojen summa ylittää 90 minuuttia (maksimiajat: alkur. 10 min, välir. 15 min, loppur. 20 min).

 Professori Ari Visa valvoo 1. periodilla neljänä ensimmäisenä keskiviikkona ja professori Jorma Jormakka jatkaa pitäen ke 7.10. ja 2. periodilla tiistaisin (ei kuitenkaan ti 17.11.98). Seminaarien ajat 1. ja 2. periodilla ovat seuraavat: 1. periodilla keskiviikkoisin klo 14.15-16 salissa 4409 (ei ke 14.10.98) 2. periodilla tiistaisin klo 12.15-14 salissa 1304 (ei ti 17.11.98)

Esitykset eri periodeilla :

1. PERIODI

keskiviikko 9.9.98
keskiviikko 16.9.98
 1. tekn.yo Marko Parikka, alkuraportti "Uutisseurantaohjelma Intranet-ympäristöön"
 2. tekn.yo Mika Kataikko, alkuraportti "Neurolaskennan käyttö prosessin seurannassa - työkalujen suunnittelu, toteutus ja testaus"
 3. tekn.yo Jari Jauhiainen, alkuraportti "Erään ohjelmistoprojektin siirto Unixista Windows NT:lle"
 4. tekn.yo Marko Mälkiä, alkuraportti "Internetin tietoturva asiakasyhteyksissä"
 5. tekn.yo Aarre Asikainen, väliraportti "Java-pohjaisen hajautetun tiedonkeruujärjestelmän Frontend-osan suunnittelu ja toteutus"
 6. tekn.yo Jarno Muntto, alkuraportti "Puhelinvaihteen lisäarvopalvelu"
keskiviikko 23.9.98
 1. klo 14.15-14.30 tekn.yo Juhani Koivupuron diplomityöesitelmä "Keskijänniteverkon distanssisuoja"
 2. tekn.yo Marko Parikka, väliraportti "Uutisseurantaohjelma Intranet-ympäristöön"
 3. tekn.yo Jari Jauhiainen, väliraportti "Erään ohjelmistoprojektin siirto Unixista Windows NT:lle"
 4. tekn.yo Marko Mälkiä, väliraportti "Internetin tietoturva asiakasyhteyksissä"
 5. tekn.yo Pekka Pirinen, alkuraportti "Varastoraportointi"
 6. tekn.yo Aarre Asikainen, loppuraportti "Java-pohjaisen hajautetun tiedonkeruujärjestelmän Frontend-osan suunnittelu ja toteutus"
keskiviikko 30.9.98
 1. tekn.yo Marko Parikka, loppuraportti "Uutisseurantaohjelma Intranet-ympäristöön"
 2. tekn.yo Mika Kataikko, loppuraportti "Neurolaskennan käyttö prosessin seurannassa - työkalujen suunnittelu, toteutus ja testaus"
 3. tekn.yo Jarno Muntto, väliraportti "Puhelinvaihteen lisäarvopalvelu"
keskiviikko 7.10.98
 1. tekn.yo Jari Jauhiainen, loppuraportti "Erään ohjelmistoprojektin siirto Unixista Windows NT:lle"
 2. tekn.yo Marko Mälkiä, loppuraportti "Internetin tietoturva asiakasyhteyksissä"
 3. tekn.yo Esa Parkkila, väliraportti "Parseri-ohjelman suunnittelu ja toteutus SNMP:n MIBille"
 4. tekn.yo Teemu Salmivesi, alkuraportti "Globaali myynnin ja logistiikan järjestelmän hälytysjärjestelmä"
 5. tekn.yo Tero Narinen, alkuraportti "Hierarkinen henkilöhakujärjestelmä Intranet-ympäristöön"

2. PERIODI

tiistai 27.10.98
 1. tekn.yo Esa Parkkila, loppuraportti "Parseri-ohjelman suunnittelu ja toteutus SNMP:n MIBille"
 2. tekn.yo Teemu Salmivesi, väliraportti "Globaali myynnin ja logistiikan järjestelmän hälytysjärjestelmä"
 3. tekn.yo Tomi Näränen, väliraportti "Käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus kolmitasoarkkitehtuurissa"
 4. tekn.yo Arto Hallanaro, alkuraportti "Lipunvarausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus"
 5. tekn.yo Ari Kujala, alkuraportti "Pi-vision-tcp"
tiistai 3.11.98
 1. tekn.yo Teemu Salmivesi, loppuraportti "Globaali myynnin ja logistiikan järjestelmän hälytysjärjestelmä"
 2. tekn.yo Marko Kelovesi, alkuraportti "Tulevaisuuden verkkojen kehysarkkitehtuuri"
 3. tekn.yo Tero Narinen, väliraportti "Hierarkinen henkilöhakujärjestelmä Intranet-ympäristöön"
 4. tekn.yo Tomi Näränen, loppuraportti "Käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus kolmitasoarkkitehtuurissa"
 5. tekn.yo Anssi Lehtinen, alkuraportti "Mittausdatan käsittely ja esittäminen"
tiistai 10.11.98
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Tapio Lammin diplomityöesitelmä "Asiakastietojen ja liikkuvuuden hallinta verkkoriippumattomassa ympäristössä"
 2. klo 12.30-12.45 tekn.yo Petri Parkkisen diplomityöesitelmä "Palomuuri osana yrityksen tietoturvaa"
 3. klo 12.45-13.00 tekn.yo Panu Rissasen diplomityöesitelmä "Verkkoriippumattoman broadcast challenge-response menetelmän suunnittelu"
 4. tekn.yo Tero Narinen, loppuraportti "Hierarkinen henkilöhakujärjestelmä Intranet-toteutuksena"
 5. tekn.yo Pekka Pirinen, väliraportti "Varastoraportointi"
 6. tekn.yo Samu Mutikainen, alkuraportti "VPN-tuotteiden vertailu"
tiistai 24.11.98
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Mikko Hyökin diplomityöesitelmä "Intranetin soveltaminen sanomalehtipainon tuotannonohjauksessa ja -seurauksessa"
 2. tekn.yo Samu Mutikainen, väliraportti "VPN-tuotteiden vertailu"
 3. tekn.yo Pekka Pirinen, loppuraportti "Varastoraportointi"
 4. tekn.yot Jani Kokkonen ja Ari Nieminen, väliraportti "Kuntoutustietohallinta Oy:n tietokantajärjestelmä"
tiistai 1.12.98
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Mika Hempilän diplomityöesitelmä "Sumean similaarisuuden soveltaminen aerobisen ja anaerobisen kynnyksen määrittämiseen"
 2. klo 12.30-12.45 tekn.yo Antti Luorasen diplomityöesitelmä "Ohjelmistokomponenttien kuvaaminen agenttiympäristöön"
 3. klo 12.45-13.00 tekn.yo Juha Siivolan diplomityöesitelmä "Operation in a PDA Device"
 4. tekn.yot Jani Kokkonen ja Ari Nieminen, loppuraportti "Kuntoutustietohallinta Oy:n tietokantajärjestelmä"
tiistai 8.12.98
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Marko Palviaisen diplomityöesitelmä "Bakteerikamera"
 2. klo 12.30-12.45 tekn.yo Risto Carlsonin diplomityöesitelmä "Robottikameran ohjaus Ethernet-verkon yli Windows-/Internet-ympäristössä"
 3. klo 12.45-13.00 tekn.yo Esa Parkkilan diplomityöesitelmä "DSLAM-multipleksointilaitteen hallinta SNMP-verkonhallintaprotokollalla"
 4. jki 13.00-13.15 tekn.yo Mika Riitakorven diplomityöesitelmä "IVR suorituskykytestaus Mobile IN ympäristössä"
 5. tekn.yo Samu Mutikainen, loppuraportti "VPN-tuotteiden vertailu"
 6. tekn.yo Arto Arffman, loppuraportti "Summatasojen automaattinen generointi ja käyttö OLAP-raportoinnissa"
 7. tekn.yo Ari Tikka, allkuraportti "H.323 MCU-tuotteiden evaluointi palveluntarjoajan kannalta"

1715 TIETOTEKNIIKAN ERIKOISTYÖT, SEMINAARIAJAT

Seminaarille on varattu aikaa kaksi tuntia. Diplomityöesitelmiä pidetään myös kevätlukukauden aikana erikoistyöseminaarien yhteydessä. Ensimmäinen seminaari alkaa ke 20.1.99.

Ilmoittautuminen

Esitelmiin ilmoittaudutaan tälle ilmoitustaululle lähettämällä viesti Titen toimistoon, puh 621 2801 tai e-mail: tite-kanslia@lut.fi. Tilaisuus tulee täyteen, kun esitelmien maksimiaikojen summa ylittää 90 minuuttia (maksimiajat: alkur. 10 min, välir. 15 min, loppur. 20 min), diplomityöesitelmä 15 min.

 Professorit Jorma Jormakka ja Jari Porras valvovat seminaareja, joiden ajat 3. ja 4. periodilla ovat seuraavat: 3. periodilla keskiviikkoisin klo 14.15-16 salissa 3306 (huom! ke 27.1.99 sali 1312) 4. periodilla tiistaisin klo 12.15-14 salissa 3306.

3. PERIODI

keskiviikko 20.1.99 (valvoja Jari Porras)
keskiviikko 27.1.99 (valvoja Jorma Jormakka)
keskiviikko 3.2.99 (JJ)
keskiviikko 10.2.99 (JJ)
keskiviikko 17.2.99 (JP)
 1. klo 14.15-14.30 tekn.yo Pasi Nummisalon diplomityöesitelmä "Uudet olioteknologiat älyverkkototeutuksessa"
 2. tekn.yo Marko Kelovesi, väliraportti "Tulevaisuuden verkkojen kehysarkkitehtuurit"
 3. tekn.yo Jarno Muntto, loppuraportti "Puhelinvaihteen lisäarvopalvelu"
 4. tekn.yo Kari Tiirikainen, alkuraportti "SNPM-agenttisimulaattorin suunnittelu ja toteutus"
keskiviikko 24.2.99 (JP)
 1. klo 14.15-14.30 tekn.yo Pasi Hyvärisen diplomityöesitelmä "Data warehousing osana globaalin yrityksen taloushallintoa"
 2. tekn.yo Kari Tiirikainen, loppuraportti "SNPM-agenttisimulaattorin suunnittelu ja toteutus"
 3. tekn.yo Heikki Pora, alkuraportti "Web Based News Client (WBNC)"
 4. tekn.yo Kimmo Hoikka, alkuraportti "Henkilöstötietokanta WWW-käyttöön"
keskiviikko 3.3.99 (JJ)
 1. klo 14.15-14.30 tekn.yo Kari Heikkisen diplomityöesitelmä "Measurements in ATM for charging and QoS monitoring purposes"
 2. klo 14.30-14.45 tekn.yo Harri Tiilin diplomityöesitelmä "The Definition of the Reuters Office Automation System"
 3. tekn.yo Ari Tikka, väliraportti "H.323 MCU-tuotteiden evaluointi palveluntarjoajan kannalta"

4. PERIODI

tiistai 16.3.99 (JP)
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Pentti Huttusen diplomityöesitelmä "Increasing the Performance of a WCDMA System Simulator Through Parallel Computing Techniques"
 2. tekn.yo Marko Kelovesi, loppuraportti "Tulevaisuuden verkkojen kehysarkkitehtuurit"
 3. tekn.yo Heikki Pora, loppuraportti "Web Based News Client (WBNC)"
 4. tekn.yo Kimmo Hoikka, loppuraportti "Henkilöstötietokanta WWW-käyttöön"
tiistai 23.3.99 (JJ)
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Eero Miettisen diplomityöesitelmä "Ulossoittojärjestelmän toteutus genesys CTI-ympäristössä"
 2. tekn.yo Ari Tikka, loppuraportti "H.323 MCU-tuotteiden evaluointi palveluntarjoajan kannalta"
 3. tekn.yo Jarkko Koskinen, alkuraportti "Järjestelmätestauksen automatisointi"
 4. tekn.yo Simo Kosunen, alkuraportti "Network Simulatos (ns) ja IP-multicast mobiilissa ympäristössä"
 5. tekn.yo Jarkko Huuhtanen, alku- ja väliraportit "Nokia SMI-makropalvelimen suunnittelu ja toteutus"
tiistai 30.3.99 (JP)
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Jan Eklundin diplomityöesitelmä "Robotisoidun keräilyjärjestelmän optimoiva ohjaus"
 2. tekn.yo Jarkko Koskinen, loppuraportti "Järjestelmätestauksen automatisointi"
 3. tekn.yo Pasi Kovanen, alkuraportti "H.323 gatekeeper-ohjelmiston suunnittelu ja toteutus"
 4. tekn.yo Jarkko Huuhtanen, loppuraportti "Nokia SMI-makropalvelimen suunnittelu ja toteutus"
 5. tekn.yo Mikko Nygren, alku- ja väliraportti "Twinsase-järjestelmän sulauttaminen pankin kassaohjelmistoon"
tiistai 13.4.99 (JP) TÄYNNÄ!!
 1. klo 12.15-12.30 tekn.yo Marko Haapasen diplomityöesitelmä "Parallel compression algorithms for software based videocodecs using MMX technology"
 2. tekn. yo Jaakko Akkanen, alku- ja väliraportti "NT-verkon pystytys ja ylläpito"
 3. tekn. yo Pekka Jäppinen, alkuraportti, "HTTP-palvelimen toteutus OVOPS:lla"
 4. tekn.yo Mikko Hakanen, alku- ja väliraportti "High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)"
 5. tekn.yot Janne Oksanen ja Sami Orava, alkuraportti "ATM-verkon rakentaminen ja kapasiteetin analysointi"
 6. tekn.yo Ari Kujala, väliraportti "PiVision-TCP"
 7. tekn.yo Pasi Kovanen, väliraportti "H.323 gatekeeper-ohjelmiston suunnittelu ja toteutus"
 8. tekn.yo Tuomo Tikkanen, loppuraportti "Simulaattori radioresurssin hallinnan tutkimisen DECT-järjestelmässä"
tiistai 20.4.99 (JJ) TÄYNNÄ!!!
 1. tekn.yo Jani Räihä, alkuraportti "Erään ohjelmiston porttaus Linux:lle"
 2. tekn.yo Joonas Koskela, alku- ja väliraportti "SMS toteutus GPRS-simulaattoriin"
 3. tekn.yo Sami Raatikainen, alku- ja väliraportti "B-ISUP-protokollan toteutus"
 4. tekn.yo Ari Kujala, loppuraportti "PiVision-TCP"
 5. tekn.yo Ville Alkkiomäki, alku- ja väliraportti "EDI-liitynnän teko erääseen internet-kauppapaikkaohjelmistoon"
tiistai 27.4.99 (JP) TÄYNNÄ!!!
 1. tekn. yo Jaakko Akkanen, loppuraportti, "NT-verkon pystytys ja ylläpito"
 2. tekn.yo Jani Räihä, väliraportti "Erään ohjelmiston porttaus Linux:lle"
 3. tekn. yo Pekka Jäppinen, väli- ja loppuraportti "HTTP-palvelimen toteutus OVOPS:lla"
 4. tekn.yot Sami Heinonen ja Mikko Tirronen, alkuraportti "Debuggerin toteutus WCDMA-simulaattoriin"
 5. tekn.yo Petri Parkkinen, väliraportti "Lähiverkon kapasiteetin kasvattaminen"
 6. tekn.yo Pasi Siren, alku- ja väliraportti "Tietokantarajapinnan toteutus älyverkon ohjauspisteen palvelunkehitysympäristöön"
keskiviikko 28.4.99 (JJ) klo 14.15-17.00 sali 3306. HUOM! Ylimääräinen aika!!!
 1. klo 14.15-14.30 tekn.yo Petri Hiirsalmen diplomityöesitelmä "Liikkuvuuden hallinta langattomissa lähiverkoissa"
 2. klo 14.30-14.45 tekn.yo Pasi Jukkaran diplomityöesitelmä "Matkapuhelinkeskuksen usean rajapinnan samanaikainen testaus TTCN-kielellä"
 3. klo 14.45-15.00 tekn.yo Mika Kataikon diplomityöesitelmä "Asiantuntijatietämyksen käyttö neuroverkkomallinnuksessa - Q-OPT2-järjestelmän testaus ja validointi lastulevyprosessin laadunohjauksessa"
 4. tekn.yo Timo Saarinen, alku- ja väliraportti "Paperirullien laatuluokitusjärjestelmän suunnittelu"
 5. tekn.yo Tuukka Kurppa, loppuraportti "Internet-palvelutarjonta Suomessa"
 6. tekn.yo Tomi Lapinlampi, alkuraportti "Keskusmuistitietokannan sovitus avoimeen älyverkon ohjauspisteeseen"
 7. tekn.yo Pekka Riiali, alkuraportti "Tietokanta-agentin toteutus älyverkon ohjauspisteen tapahtuman hallintajärjestelmään"
tiistai 4.5.99 (JJ) klo 10.15-12.00 sali 3307. HUOM! Ylimääräinen aika!!! TÄYNNÄ!!!
 1. klo 10.15-10.30 tekn.yo Ilpo Hakkaraisen diplomityöesitelmä "Automaattinen lastaus konenäköjärjestelmän avulla"
 2. klo 10.30-10.45 tekn.yo Kari Paakkunaisen diplomityöesitelmä "Yhteyspalvelinhierarkiat ja yhteyspalvelimien kommunikointi H.323-järjestelmässä"
 3. tekn.yo Ville Alkkiomäki, loppuraportti "EDI-liitynnän teko erääseen internet-kauppapaikkaohjelmistoon"
 4. tekn.yo Pasi Kovanen, loppuraportti "H.323 gatekeeper-ohjelmiston suunnittelu ja toteutus"
 5. tekn.yo Ville Silventoinen, alku- ja väliraportti "Interaktiivinen käyntikortti"
 6. tekn.yo Timo Saarinen, loppuraportti "Paperirullien laatuluokitusjärjestelmän suunnittelu"
tiistai 4.5.99 (JJ) klo 12.15-14.00 sali 3306. TÄYNNÄ!!!
 1. tekn.yo Jani Räihä, loppuraportti "Erään ohjelmiston porttaus Linux:lle"
 2. tekn.yo Joonas Koskela, loppuraportti "SMS toteutus GPRS-simulaattoriin"
 3. tekn.yo Mikko Hakanen, loppuraportti "High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)"
 4. tekn.yo Sami Raatikainen, loppuraportti "B-ISUP-protokollan toteutus"

1715 TIETOTEKNIIKAN ERIKOISTYÖT, YLIMÄÄRÄISET SEMINAARIAJAT

tiistai 18.5.99 (JP) klo 9-12, sali 1303
 1. klo 10.15-10.30 tekn.yo Arto Arffmanin diplomityöesitelmä "CGI-pohjainen raportointi intranetissä SAS-ohjelmistolla"
 2. klo 10.30-10.45 tekn.yo Kari Tiirikaisen diplomityöesitelmä "Security management of virtual private networks in GPRS backbone network"
 3. klo 10.45-11.00 tekn.yo Sami Jauhiaisen diplomityöesitelmä "Älyverkkopalvelun toteuttaminen H.323-järjestelmään"
 4. klo 11.00-11.15 tekn.yo Arto Mattilan diplomityöesitelmä "Location Based Services in 3rd Generation Mobile Systems"
 5. tekn.yo Ville Silventoinen, loppuraportti "Interaktiivinen käyntikortti"
tiistai 18.5.99 (JP) klo 13-16, sali 1303
torstai 10.6.99 (JP) klo 9-12, sali 1303
 1. klo 9.15-9.30 tekn.yo Jarkko Huuhtasen diplomityöesitelmä "Palveluprovisiointijärjestelmän sisäisen palvelukuvauksen määrittely ja toteutuksen suunnittelu"
 2. klo 9.30-9.45 tekn.yo Jarkko Ansamäen diplomityöesitelmä "Reunanetsintä spektrikuvista"
 3. klo 9.45-10.00 tekn.yo Jarkko Karhemaan diplomityöesitelmä "Palvelujen hallinta SafeNet-palvelualustaan liittyen"
 4. klo 10.00-10.15 tekn.yo Mika Korhosen diplomityöesitelmä "Interaktiivinen käyttöliittymä Internetissä"
 5. tekn.yo Satu Alaoutinen, väli- ja loppuraportti "Testausraportti"
 6. tekn.yo Pasi Siren, loppuraportti "Tietokantarajapinnan toteutus älyverkon ohjauspisteen palvelunkehitysympäristöön"
torstai 10.6.99 (JP) klo 13-16, sali 1303
 1. klo 13.15-13.30 tekn.yo Satu Alaoutisen diplomityöesitelmä "Videoconferencing"
 2. tekn.yot Jani Huttunen ja Kimmo Pitkänen, alku- ja väliraportti "Hajautettu EJB-arkkitehtuuriin perustuva multimediapalvelin"
 3. tekn.yo Ville Tams, alkuraportti "Palvelutietojen hallintakomponentin toteuttaminen älyverkkopalveluiden ohjauspisteen hallintasovellukseen"

1715 TIETOTEKNIIKAN ERIKOISTYÖT, YLIMÄÄRÄISET SEMINAARIAJAT

torstai 19.8.99 (JP) klo 9.15-12, sali 1303
 1. klo 9.15-9.30 tekn.yo Marko Mälkiän diplomityöesitelmä "Extranet asiakasyhteyksissä"
 2. klo 9.30-9.45 tekn.yo Jari Nurmisen diplomityöesitelmä "Geneeriset tietokantayhteystekniikat"
 3. klo 9.45-10.00 tekn.yo Pasi Luukan diplomityöesitelmä "Study of Behavior and Application Possibilities of Deterministic Hierarchical Classifies"
 4. klo 10.00-10.15 tekn.yo Mika Nyyssösen diplomityöesitelmä "Videovalvontakuvan käsittely ja älykkyyden lisääminen digitaaliseen videovalvontajärjestelmään"
 5. tekn.yo Ville Kyrki, alku- ja väliraportti "Hough-muunnos hajautetussa ja moniprosessorijärjestelmässä"
torstai 19.8.99 (JP) klo 13.15-16, sali 1303
 1. klo 13.15-13.30 tekn.yo Marko Keloveden diplomityöesitelmä "Object Oriented Architectures for Internet Service"
 2. klo 13.30-13.45 tekn.yo Ville Könösen diplomityöesitelmä "New Methods for Traffic Signal Control - Development of Fuzzy Controller"
 3. klo 13.45-14.00 tekn.yo Tuomo Tikkasen diplomityöesitelmä "Radio Network Simulator Platform Design"
 4. tekn.yot Janne Oksanen ja Sami Orava, väli- ja loppuraportti "ATM-verkon rakentaminen ja kapasiteetin analysointi"