OHJELMISTOTUOTANTO

OHJELMISTOTUOTANTO (CT20A4000) HARJOITUSTYÖT

Päivityshistoria:
2008-06-09: Harjoitustöiden arvosanat
2008-05-07: Tarkennus: HT1 palautetaan Excel-muodossa
2008-04-29: FAQ
2008-04-11: Lopullisen vaatimusmäärittelyn tekeminen
2008-03-14: Ilmoitustaululla olleet ohjeet siirretty tälle sivulle
2008-03-03: Kurssin sähköpostiosoite, palautusohjeita
2008-03-03: FAQ
2008-02-18: Dokumenttipohja vaatimusmäärittelyä varten.
2008-01-30: Lisätty linkki luennon 3 kalvoihin, joissa lisätietoja harjoitustyöstä ja esimerkkejä erilaisista vaatimuksista.
2008-01-29: Excel-pohja vaatimusten listaamiseen ja lisäohjeita
2008-01-25: Harjoitustöiden alustavat tehtävänannot ja aikataulut
2008-01-15: Sivu julkaistu. Huom. luennoilla ilmoitetusta poiketen kurssilla on 3 erillistä harjoitustyötä, ei 4.

Harjoitustyön pisteytys

Harjoitustyö muodostuu kolmesta osasta, joista kaikki pitää tehdä kurssin läpäisemiseksi. Työt ovat henkilökohtaisia.

Jokainen harjoitustyö arvostellaan itsenäisenä kokonaisuutena. Yhdestä harjoitustyöstä voi saada 0, 1 tai 2 pistettä.

Yhteispisteet harjoitustöistä Lopulliset pisteet
0 0
1 1
2 2
3-4 3
5-6 4
Ks. kurssin arvostelusivu.

Yleisiä ohjeita

Vaikka työt ovat henkilökohtaisia, voi niistä keskustella ja miettiä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Muista kuitenkin mainita, millä tavalla muut ovat vaikuttaneet harjoitustyöhösi. Yhteistyön tekeminen ei vaikuta harjoitustyön arvosanaan. Jos kaksi harjoitustyötä ovat samanlaiset ja maininta muiden kontribuutiosta puuttuu, harkkatyön tarkastaja tulee pyytämään lisäselvitystä. Yliopiston kurinpitotoimenpiteisiin vilppitapauksissa kannattaa tutustua.

Muistakaa myös lähteisiin viittaaminen. Ja kiinnittäkää huomiota kieliasuun.

Harjoitustyötä koskevia kysymyksiä voi lähettää kurssin sähköpostiosoitteeseen.

Palautusohjeet

Kaikki harjoitustyöt palautetaan liitteenä kurssin sähköpostiosoitteeseen. Tiedostomuotona ajankäyttöharjoitustyössä Excel ja tekstidokumenteissa PDF.

Tulokset

Tulokset ilmestyvät kun harjoitustyöt on tarkastettu

Tuloslista

Jos et näe opiskelijanumeroasi listassa, vaikka ole työn palauttanut, ilmoita siitä assarille mahdollisimman pian. Työ on todennäköisesti jäänyt tarkastamatta tai opiskelijanumero on kirjoitettu tuloslistalle väärin.

Harjoitustyö 1: Tuntikirjanpito

Käytä annettua Excel-pohjaa johon erotellaan tehdyt aktiviteetit Excel-pohjassa olevien ohjeiden mukaisesti. Lyhyesti ottaen kirjaa kaikki aktiviteetit puolen tunnin tarkkuudella normaalien pyöristyssääntöjen mukaan siinä määrin kuin olet asioita tehnyt.

Annetaan: 15.01.2008
Palautettava: 09.05.2008 Excel-muodossa

Dokumenttipohja:

Harjoitustyö 2: Ajankäyttöohjelmiston määrittely

Taustakuvaus

Vaatimusmäärittely-harjoitustyö tehdään yliopistoympäristössä, joten monet keskeiset ohjelmistotuotannon asiat eivät tule esiin harjoitustyötä tehdessä. Työn taustalla on kuitenkin tyypillisen pienen ohjelmistoyrityksen päivittäinen toiminta seuraavan kuvitteellisen kuvauksen mukaisesti. Miettiessäsi ohjelmiston vaatimuksia pyri siis lähestymään asiaa tämän kuvauksen tilanteesta.

SoftZ Oy on 9 työntekijän kuvitteellinen etelänkarjalainen ohjelmistotalo. Yrityksen perustaja ja pääomistaja Erkki on aktiivisesti mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa ja pyrkii osallistumaan ohjelmistokehitykseen aina mahdollisuuksien mukaan, vaikka hallinto ja myynti yms. yrityksen pyörittämiseen liittyvät tehtävät vievätkin suurimman osan hänen työajastaan. Liisa toimii yrityksen sihteerinä ja vastaa päivittäisten hallinnollisten rutiinien pyörittämisestä kuten laskujen maksusta, laskutuksesta ja palkanmaksusta. Mikäli rutiineissa ilmenee poikkeamia, Liisa raportoi niistä Erkille, jotta ne voidaan hoitaa asianmukaisella tavalla. Yrityksessä on kaksi projektipäällikköä, joilla on vuosien kokemus ohjelmistoprojektien vetämisestä ja ohjelmoinnista. Projektipäälliköiden tärkeimmät tehtävät ovat projektin suunnittelu, vetäminen ja seuranta, mutta he osallistuvat myös toteutukseen erityisesti asiakasrajapinnassa eli vaatimuksiin ja muutoksiin liittyen. Erkki käy läpi kaikki asiakkaille tehtävät tarjoukset ja isommat lupaukset, jotta ne olisivat yrityksen strategian ja tavoitteiden mukaisia. Varsinainen ohjelmistojen toteutusvastuu on viidellä ohjelmistosuunnittelijalla; kaksi heistä on kokeneempia suunnittelijoita, jotka ovat erikoistuneet arkkitehtuureihin sekä tietokantoihin, mutta muutoin kaikki suunnittelijat tekevät kaikkia ohjelmistokehitykseen liittyviä tehtäviä.

SoftZ on keskittynyt asiakaskohtaisten järjestelmien toteuttamiseen tilauksesta. Tarjoukset tehdään työn vaatimiin työmääriin perustuen, mutta asiakkaat ovat alkaneet edellyttää enenevässä määrin raportointia siitä, mihin laskutettu työaika on käytetty. Samoin työsuojeluviranomaiset ovat lähestyneet yritystä pyytäen selvityksiä työntekijöiden tekemistä ylitöistä. Tarjousten määrä on myös kasvanut viime aikoina merkittävästi, mutta yrityksessä ei ole täyttä selvyyttä siitä, kuinka hyviä tehdyt työmääräarviot ovat oikeastaan olleet. Suunnittelijoiden päivät tuntuvat venyvän iltaan ja Erkki onkin miettinyt, pitäisikö hänen palkata lisää työntekijöitä. Toisaalta, eräs henkilö lähtee usein viikolla töistä aikaisin ja kertoo tekevänsä töitä viikonloppuisin. Yrityksen hallitun kasvun kannalta on tärkeä pystyä hyödyntämään kaikki resurssit tehokkaasti, mutta Erkillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mihin eri työntekijät itse asiassa käyttävät työaikansa.

Vaihe 1: Alustavien vaatimusten keräys

Harjoitustyön tarkoituksena on määritellä SoftZ yritykselle sen tarpeisiin sopivan työajankohdentamisjärjestelmän vaatimukset. Työ tehdään useissa vaiheissa.

Ohjelmistolla on useita käyttäjäryhmiä ja heillä on erilaisia tarpeita. Hallittu ohjelmiston määrittely tehdään usein eri näkökulmista eli mietitään tarpeita eri henkilöiden näkökulmista. Tässä harjoitustyössä määrätään ensin kullekin opiskelijalle yksi näkökulma, josta hän kirjoittaa omat alustavat vaatimuksensa. Näkökulman määrityksen lähtökohtana on Webropol-kyselyyn vastaaminen, jossa selvitetään kunkin opiskelijan tiedot tässä työssä keskeisistä näkökulmista ja mistä näkökulmasta kukin opiskelija haluaa vaatimukset kirjata. Tämän perusteella kullekin määrätään yksi näkökulma, josta hän tekee alustavat vaatimukset.

Webropol-lomakkeen aikataulu:

 • Webropol-lomake annetaan: 28.01.2008 klo 9:00
 • Palautettava: 29.01.2008 klo 10:00

Näkökulmat ilmoitetaan opiskelijoille 29.1 klo 16 mennessä sähköpostilla. Jos et ole saanut sähköpostia, vaikka olet ilmoittautunut kurssille, ota yhteyttä assistenttiin.

Tämän jälkeen kukin opiskelija kirjoittaa omasta näkökulmastaan järkevän joukon vaatimuksia valmiiseen Excel-pohjaan.

Lisää Excel-tiedoston ensimmäiselle lomakkeelle tietosi, sekä listaa vaatimukset toiselle sivulle ja lisäksi

 • lisää viikkotehtävissä mainitut ylä- ja alaotsikot molemmille lomakkeille (sheet)
 • lisää taulukkoon gridlines’it, jotta taulukon lukeminen on helpompaa (File > Page setup > Sheet > Gridlines)
 • talleta tiedosto noudattaen viikkotehtävien nimeämisohjeita, mutta korvaa ”VkoXX” osa tunnisteella ”HT2”

Luennon 3 kalvoista löytyy esimerkkejä vaatimuksiin ja lukumääräsuorituksia, eli kuinka monta vaatimusta ja minkä tyyppisiä vaatimuksia pitäisi kirjata.

Lähetä Excel-lomake ohjeiden mukaan nimettynä ja täytettynä maanantaihin 11.2 klo8 mennessä sähköpostilla assistentille (katja . karhu @ lut . fi), joka koostaa niistä kaikkien opiskelijoiden tekemät alustavat vaatimukset sisältävän listan.

Vaatimusten kirjaaminen:

 • Näkökulmat annetaan: 29.01.2008
 • Vaatimuslista palautettava: ma 11.2.2008 klo 8:00
Vaihe 2: Vaatimusmäärittely

Tässä vaiheessa aloitetaan vaatimusmäärittely sähköpostilla lähetetyn vaatimuslistan pohjalta. Vaatimusmäärittelyä varten on olemassa dokumenttipohja [päivitetty 18.2. klo 15.10].

Luennon 6 kalvoista löytyy lisäohjeita.

Alustavassa vaatimusmäärittelystä on tärkeintä vaatimusten läpikäynti, käyttötapaukset ja käyttöliittymäkuvat voi vielä jättää tässä vaiheessa tekemättä, mutta ne tulee liittää lopulliseen vaatimusmäärittelydokumenttiin, joka tehdään harjoitustyö 3:n jälkeen. Jos haluaa enemmän palautetta alustavasta vaatimusmäärittelystä, kannattaa laittaa mukaan myös käyttötapauskaavio ja myös sanallisia käyttötapauskuvauksia halutessaan.

Palauta alustava vaatimusmäärittely sähköpostilla PDF-muodossa ilman tunnistetietoja (eli dokumentin ekaa sivua, ja yhteistyömainintoja) kurssin sähköpostiosoitteeseen.

Aikataulu:

 • Vaatimukset annetaan: ma 18.2. klo 9
 • Alustava vaatimusmäärittely palautettava: ma 17.3. klo 8:00

Sanallisia käyttötapauskuvauksia vaatimusmäärittelyn lopullisesta versiosta tulisi löytyä noin 5-10 kappaletta. Kaikkia käyttötapauskaaviossa olevia käyttötapauksia ei siis tarvitse kuvata sanallisesti, jos niitä on enemmän.

Vaihe 3: Lopullisen vaatimusmäärittelydokumentin palautus

Alustavasta vaatimusmäärittelystä tehdään tarkastuksessa saatujen kommenttien perusteella lopullinen versio.

Alustava aikataulu:

 • Tarkastuksessa annetut kommentit lähetetään: pe 18.4.2008
 • Palautettava: pe 2.5.2008. klo 15:00

Harjoitustyö 3: Vaatimusmäärittelyn tarkastus

Vaihe 1: Vaatimusmäärittelydokumentin tarkastus/vertaisarviointi

Kolmas harjoitustyö on vaatimusmäärittelyn tarkastus. Jokaiselle opiskelijalle lähetetään perjantaina 28.3.08 toisen opiskelijan tekemä vaatimusmäärittely tarkastettavaksi, sekä linkki Webropol-lomakkeeseen, jolla arviointi tehdään. Jos et ole saanut dokumenttia tai lomaketta, lähetä sähköpostia kurssin sähköpostiosoitteeseen.

Harjoitustyö 3 arvostellaan annetun palautteen, ei oman vaatimusmäärittelyn mukaan. 0 pistettä tulee, jos palautetta ei ole antanut ollenkaan, 1 piste jos on antanut palautetta ja 2 pistettä jos palaute on rakentavaa ja sitä on riittävästi.

Tarkastuksen päättymisen jälkeen vaatimusmäärittely palautetaan opiskelijalle kommenttien kera. Tämän jälkeen tehdään viimeistelty versio vaatimusmäärittelystä.

Alustava aikataulu:

 • Tarkastus alkaa: pe 28.3.2008
 • Tarkastus päättyy: ti 15.4.2008 klo 8:00

FAQ

Pitääkö vaatimusmäärittelydokumenttiin listata kaikki vaatimukset?
Kyllä. Jäljitettävyyden kannalta on tärkeää, että kaikki vaatimukset ovat mukana.

Saako vaatimuksia yhdistellä ja muokata?
Saa. Yhdistellessä vaatimuksia kannattaa muistaa laittaa niiden vaatimusten ID:t, josta se on johdettu.

Mitkä vaatimukset ovat tärkeimpiä?
Pitäkää mielessä ohjelmiston tarkoitus, keskeisimmät toiminnot ja haluttu laajuus.

Saako vaatimusten analysoinnissa tehdä yhteistyötä?
Saa toki, kunhan muistaa vaatimusmäärittelydokumenttia kirjoittaessa kertoa kenen kanssa on yhteistyötä tehnyt. Jos vaatimuslistat ovat täysin samanlaisia, eikä mainintaa yhteistyöstä ole niin se lasketaan vilpiksi.

Millainen käyttöliittymäkuvauksen pitäisi olla? Pitääkö käyttöliittymäkuvaus tehdä kaikkien erilaisten käyttäjäryhmien käyttöliittymistä?
Käyttöliittymäkuvauksessa tulisi olla vähintään yksi näkymä, jota kannattaa sanallisesti täydentää (mitä toimintoja käyttöliittymä sisältää. Riittää että kuvaa yhden käyttäjäryhmän käyttöliittymän.